AB Svensk Sotning & Eldstadsbesiktning

kontakt

Här hittar du våra kontaktuppgifter

 

byta sotare

Klicka här för att byta sotarmästare till AB Svensk Sotning & Eldstadsbesiktning

 

service

Här kan du läsa om vårt serviceutbud & produkter

 

     Ved

Här kan du beställa Ved & Braständare online för hemleverans

 

byta sotare

Klicka här för att byta sotarmästare till AB Svensk Sotning & Eldstadsbesiktning

 

Ventilation & Imkanaler

- Rengörning & injustering
- Sotarintyg imkanaler (nybyggnad)
- Konsultation med råd & anvisning
- Felsökningar & OVK åtgärder
- Sotning av imkanaler i både bostads och restaurangkök
- Kamera inspektion av ventilationskanaler
- Övriga problemlösningar gällande ventilation & imkanaler

Eldstäder & Skorstenar

- Nyinstallationsbesiktningar (PBL)
- Statuskontroll
- Konsultation med råd & anvisning
- Ägarbytesbesiktningar
- Sprängbesiktningar
- Sotning av eldstäder & skorstenar
- Kamera inspektion av rökkanaler
- Övriga problemlösningar gällande eldstäder & skorstenar

Försäljning & Installation

- Försäljning av eldstäder
- Försäljning av rökkanaler
- Försäljning av pelletsbrännare
- Försäljning av ved

Våra försäljningsparters:
Nordiska Skorstensprodukter
Torsbybrännaren

Utnytta ROT avdraget
(50% avdrag på arbetskostnaden)